Tynki specjalne a tynki wykonywane przez mixokrety

Tynki są ważnym zabezpieczeniem oraz ochroną budynku. Pełnią również funkcje estetyczne i reprezentacyjne. Najważniejszą funkcją jednak tynkowania zawsze było i będzie spełnienie funkcji ochronnej. Szczególne zasługi w tym zakresie posiadają tzw. tynki specjalne. Podstawowe rodzaje tynków specjalnych to tynki wodoszczelne, ciepłoszczelne oraz zabezpieczające budynek przez promieniowaniem.

Tynki wodoszczelne to tynki jedno albo dwuwarstwowe. Zazwyczaj powstają ze zmieszania domieszek. Poprzez odpowiednie zagęszczenie tynku oraz wykorzystanie podczas tynkowania urządzeń takich jak mixokrety lub agregaty tynkarskie, uzyskuje sie odpowiednią konsystencję tynku oraz jego wysoką jakość.

Tynki ciepłochronne stosowane są tam, gdzie konieczna jest dodatkowa termoizolacja ścian lub tez ściny cechuje bardzo niska izolacja termiczna. Często wykonuje się je przy użyciu maszyn takich jak mixokrety, a do zaprawy tynkarskiej dodaje się także kruszywa, jak np żwir. Tynki ciepłoszczelne to tynki dwuwarstwowe.

Mamy jeszcze trzeci rodzaj tynków specjalnych, również wykonywanych z zastosowaniem maszyn takich jak mixokrety. Są to tynki zabezpieczające przed promieniowaniem. Wykonuje się je według ściśle dobranej receptury, która obejmuje wykorzystanie w zaprawie tynkarskiej kruszyw ciężkich, takich jak np. barytowe, emonitowe, czy też opiłków żelaza.

Do tynków specjalnych zaliczyć można jeszcze suche tynki i gładzie gipsowe. Suche tynki wykonuje się z płyt gipsowo - kartonowych, natomiast gładzie gipsowe to nic innego tylko cienkie wyprawy z gipsu, które zostają nałożone na powierzchni tynku.